Home
Current month
About us
Subscribe
Other News
Polish in Seattle
Jobs & Ads
Business Directory
Bookshelf
Polish food & dining
FAQ
Archive

 

 


Polish Presidential Elections in Seattle
Polish Home
July 3, 2010, 6 am - 8 pm


This info is for Polish citizens who want to participate in the 2010 elections of the President of Poland by voting in Seattle.


 

Przewodnik wyborczy dla Seattle

 

Głosowanie

 

   Aby głosować, trzeba się zarejestrować i mieć ważny paszport polski.

   Dodatkowa rejestracja przed drugą turą jest do 1 lipca przez internet,przez konsulat i lokalnie w Seattle.

   Osoby zarejestrowane przed pierwszą turą nie muszą się drugi raz rejestrować.

 

   II tura głosowania

    Głosowanie w drugiej turze w Seattle jest w Domu Polskim 3 lipca 2010 r. od 6:00 do 20:00.

    Osoby, które chcą glosować gdzie indziej, niż w pierwszej turze, powinny uzyskać standardowe zezwolenie na glosowanie w innym miejscu wydawane przez Konsulat w LA.

   

   I tura głosowania

     Głosowanie w pierwszej turze było 19 czerwca 2010 r. od 6:00 do 20:00. Wyniki są tutaj.

     

     W Domu Polskim jest Obwodowa Komisja Wyborcza nr 177.

     Komunikaty komisji:  Komunikat o drugiej turze wyborów, Komunikat o pierwszej turze wyborów

 

     Lista innych obwodów wyborczych na obszarze konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles.

     Lista wszystkich obwodów wyborczych poza Polską.

     

Dodatkowa rejestracja przed drugą turą do 1 lipca 2010 r. włącznie

 

      Przez internet:  strona MSZ dla obwodu wyborczego w Seattle (Konsulat poleca tę formę rejestracji)

      Przez email:     adres wyborczy Konsulatu w LA [email protected]

      Przez Fax:        nr faxu Konsulatu w LA (310) 442-8515

      Inne sposoby rejestracji w Konsulacie w LA opisane są w tym komunikacie Konsulatu

 

      Rejestracja lokalna w Seattle:

          w piątek 25. VI. 2010 w Domu Polskim w Seattle, od godz. 20:00 do 22:00

          w niedzielę 27.VI.2010 w kościele Św. Małgorzaty w Seattle, w godz. 11:00 - 12:00 oraz 13:15 - 14:00.

 

  Szczegółowe informacje o rejestracji

      Osoby zarejestrowane przed pierwszą turą nie muszą rejestrować się drugi raz.

      Rejestracja dla osob stale mieszkajacych w USA; przy rejestracji można wybrać miejsce do glosowania.

      Rejestracja dla osob przebywajacych tymczasowo w USA

      Rejestracja dla osób zmieniających miejsce pobytu po rejestracji

 

Inne informacje wyborcze

 

       Lista kandydatów

       Ulotka Wybory 2010 w Seattle

       Wyniki pierwszej tury wyborów w Seattle

       Election FAQ

 


Komunikat Komisji Wyborczej w Seattle

o wyborach Prezydenta RP

w drugiej turze wyborów

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z informacją Państwowej Komisji Wyborczej, wydaną w dniu 21.06.2010 r. , istnieje możliwość zapisu do spisu wyborców na II turę Wyborów Prezydenckich osób, które nie rejestrowały się do listy wyborców przed I turą Wyborów Prezydenckich do 1 lipca 2010 r. do północy.

Zasady rejestracji są identyczne jak w przypadku rejestracji przed I turą Wyborów, do spisu wyborców można dopisać się poprzez:

 

.         Rejestrację online na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://wybory.msz.gov.pl/

.         Zgłoszenie e-mail [email protected]

.         Zgłoszenie telefoniczne: (310) 442-8500 wew. 114 od poniedziałku do piątku w godz. 15-16.00)

.         Zgłoszenie faksowe: (310) 442-8515

.         Zgłoszenie osobiste w siedzibie Konsulatu w Los Angeles

 

       Dom Polski w Seattle - w  piątek (25-go czerwca) od 20:00 do 22:00 będzie prowadzona rejestracja wyborców. 

        Dodatkowo w niedzielę (27-go czerwca) w  kościele św. Małgorzaty, (3221  14th Ave, Seattle, WA 98119) będzie dyżur od 11:00 do 12:00 i od 13:15 do 14:00.

        Przypominamy  ze glosowanie odbedzie sie w sobote (3-go lipca) w Domu Polskim od godz. 6:00 do 20:00      

 

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

 • Obwód głosowania (należy wybrać jedną z wymienionych Obwodowych Komisji Wyborczych,  najbliższą miejscu pobytu w dniu głosowania)

 • Nazwisko

 • Imiona

 • Imię ojca

 • Data urodzenia (rok, miesiąc, dzień)

 • Numer paszportu

 • Datę wydania (rok, miesiąc, dzień) i organ wydający paszport

 • PESEL (opcjonalnie)

 • Miejsce pobytu za granicą

 • Miejsce stałego pobytu w Polsce (opcjonalnie)

 • Adres e-mail (opcjonalnie)

 • Nr telefonu (opcjonalnie; wskazane jest podanie zwrotnego kontaktu w razie konieczności korekty danych)

 

Jednocześnie informuję, iż w przypadku gdy wyborca , który oddał głos w I turze Wyborów w Państwa Obwodowej Komisji Wyborczej, a zmienia miejsce pobytu i chciałby oddać głos w innej Obwodowej Komisji Wyborczej (w tym w Polsce, w USA i za granicą), wówczas winien zgłosić się do Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w dniu ponownego (drugiego) głosowania. Otrzymując takie zaświadczenie, wyborca z ważnym polskim paszportem może oddać głos w dowolnej Obwodowej Komisji Wyborczej w Polsce i za granicą bez wcześniejszej rejestracji w spisie wyborców (w dniu głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza dopisuje wyborcę do spisu wyborców w miejscu głosowania). Zaświadczenie o prawie do głosowania może być wydane z mocy obowiązującego prawa jednorazowo, dlatego też wyborca zobowiązany jest o zachowanie dokumentu w bezpiecznym miejscu.

Wyborca ubiegający się o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania będzie proszony o wskazanie Komisji, w której był zarejestrowany w I turze, podanie swojego imienia (imion), nazwiska, imienia ojca, daty urodzenia, pełnego adresu zamieszkania w USA, na który zostanie wysłane zaświadczenie.

Zgłoszenia wyborców o wydanie zaświadczenia  o prawie do głosowania przyjmowane jest poprzez:

.         e-mail: [email protected]

.         fax: (310) 442-8515

.         osobiście w Konsulacie w Los Angeles

Marian Strutynski

Przewodniczacy Obw. Komitetu Wyborczego nr. 177

w Seattle

 


Komunikat Komisji Wyborczej w Seattle

o wyborach Prezydenta RP

(pierwsza tura)

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającymi się Wyborami Prezydenckimi w Polsce, Dom Polski w Seattle został wybrany jako jeden z dziesięciu obwodów wyborczych w naszym regionie konsularnym.

 

Zawiadamiamy, że głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w naszym obwodzie wyborczym odbędzie się w sobotę 19 czerwca 2010r.  w godzinach 6.00-20.00 w Domu Polskim w Seattle, adres: 1714  18th Ave.   98122

 

Warunkiem ujęcia w spisie wyborców, oraz wzięcia udziału w głosowaniu jest posiadanie przez wyborcę zamieszkałego na stałe za granicą lub przebywającego czasowo za granicą ważnego polskiego paszportu.

  

Rejestracja do spisu wyborców oraz informacje wyborcze prowadzone są poprzez:

·         1)  elektroniczny spis wyborców dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

                https://wybory.msz.gov.pl/

·         2)   wyborczy telefon dyżurny (informacja wyborcza):

           (310) 442-8500 wew. 114 (od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-16.00)

·         3)   wyborczy adres e-mail:

           [email protected] 

·         4)   zgłoszenie listowne na adres Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles:

           Consulate General of the Republic of Poland

           12400 Wilshire Blvd, Suite 555

           Los Angeles, CA 90025

·         5)   zgłoszenie faksem do Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles:

           (310) 442-8515

·         6)   osobiste zgłoszenie w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles

·         7)  W Seattle, w każdy piątek od 20:00 do 22:00 w Domu Polskim, będzie miał dyżur członek komisji

            wyborczej, który może przyjąć Państwa zgłoszenia. Dodatkowo w każdą niedzielę w kościele św.

              Małgorzaty, 3221  14th Ave Seattle 98119 będziemy mieli dyżury od 11:00 do 12:00 i od 13:15

              do 14:00.

     

Rejestracja wniosków zostanie zakończona 17 czerwca 2010 r.

 

Marian Strutynski

Przew. Komisji Wyborczej w Seattle

email: [email protected], tel. 425-746-3037

posted 21 maja 2010

Back to top

Aby głosować, trzeba się zarejestrować  

© 2010, Ryszard Kott

Fot. 'Fountain" - Hanna Gil

Fot. "Seattle" - Ryszard Kwieciński